elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Piątek 15.01.2021

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Warszawy, ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Dariusz Styczyrz, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodumig@bystrzycaklodzka.pl. Administrator wyznaczył również zastępcę Inspektora Ochrony Danych, którym jest pani Mirosława Boduch, z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: organizacyjny@bystrzycaklodzka.pl lub nr tel.: 74 811 76 29.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

• realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą,

• promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO.

4. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyjątkiem podmiotów, którymi będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy zawartej z Administratorem.

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

 

Informacje o artykule

Data utworzenia: 11.06.2018
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 248
Dodał: Piotr Kozaryn
Edytował: Piotr Kozaryn
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
07.05.2019
13:23:11
edycja
Piotr Kozaryn
Ochrona danych osobowych
07.05.2019
13:19:32
edycja
Piotr Kozaryn
Ochrona danych osobowych
21.01.2019
12:42:40
edycja
Piotr Kozaryn
Ochrona danych osobowych
10.12.2018
11:29:36
edycja
Piotr Kozaryn
Ochrona danych osobowych
10.12.2018
11:29:06
edycja
Piotr Kozaryn
Ochrona danych osobowych
10.12.2018
11:25:32
edycja
Piotr Kozaryn
Ochrona danych osobowych
11.06.2018
09:26:07
edycja
Piotr Kozaryn
Ochrona danych osobowych
11.06.2018
09:24:23
dodanie
Piotr Kozaryn
Ochrona danych osobowych