elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Poniedziałek 27.03.2023

Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania

O stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można się dowiedzieć bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub u innego pracownika szkoły, w którego zakresie zadań znajduje się przedmiot danej sprawy.

O kolejności załatwiania lub rozstrzygania spraw decyduje kolejność ich wpływu. Ze względu na stopień złożoności sprawy oraz konieczność dokonania jej wszechstronnej analizy, w tym przeprowadzenia uzgodnień z innymi podmiotami, rozpoznanie sprawy może przebiegać dłużej. Jednakże w każdym przypadku sprawy załatwiane są w terminach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a w szczególnych rodzajach spraw w terminach określonych w odrębnych przepisach.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. Obrońców Warszawy w Bystrzycy Kłodzkiej
Odpowiadający za treść: Agata Żurawska
Wprowadził informację: Agata Żurawska
Edytował informację: Agata Żurawska
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 28.05.2020
Data udostępnienia informacji: 28.05.2020
Data ostatniej aktualizacji: 28.05.2020
Liczba wyświetleń: 571
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
28.05.2020
11:12:41
edycja
Agata Żurawska
Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania
28.05.2020
11:10:39
dodanie
Agata Żurawska
Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania